Wszelkich informacji na temat działania Centrum udziela kancelaria parafialna pod numerem telefonu:

41 248 43 70

email: rodzinawcentrum@gmail.com